ARTICLES / Energy Analytics – Τί σημαίνει; Σε τι μας χρησιμεύει;

May 9th 2014

Τελευταίως όλο και περισσότερες εταιρείες, οργανισμοί ή νοικοκυριά ανακαλύπτουν και αξιοποιούν κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο εδώ και χρόνια. Εάν στοχεύει μια κοινωνία, μια επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό να εξοικονομήσει πόρους πρέπει πρώτα να ξέρει να μετρά. Η μέτρηση της κατανάλωσης ενός πόρου, σε ποιές λειτουργίες διοχετεύεται αλλά και πόσο μας κοστίζει, είναι η αρχή μιας χρηστής και βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ύστερα από την σωστή και περιοδική μέτρηση έπεται η επεξεργασία των μετρήσεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ακολουθεί τέλος η αλλαγή πολιτικής ή καταναλωτικής συνήθειας, όπου χρειάζεται, ώστε να φτάσει κανείς στον στόχο της βιώσιμης δραστηριότητας. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία δεν έχει και την καλύτερη σχέση με το μέτρημα! Αυτό πρέπει να μας κάνει να προσπαθήσουμε περισσότερο, όχι γιατί μας επιβάλλεται από τις καταστάσεις ή από κάπιοα τρόικα αλλά γιατί είναι ωραίο να ξέρεις τι σου γίνεται. Κρύβει μια ‘αρχοντιά’ – για να δανειστούμε μια φράση φίλου μας, αναγνωρισμένου διαχειριστή κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα ο κόσμος της απλής στατιστικής ανάλυσης έχει μεγάλες εφαρμογές στο πεδίο της κατανάλωσης ενέργειας. Θα τολμήσουμε σε αυτό το σημείο να εισαγάγουμε τον όρο Energy Analytics (ή αλλιώς Ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων) ξεκινώντας με μια πρώτη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτοί εκπροσωπούν βιομηχανικές, εμπορικές ή οικιακές καταναλώσεις.

Αν δεχτούμε λοιπόν ότι κοινός μας στόχος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενός πολύ σημαντικού πόρου της οικονομικής δραστηριότητας, είτε γιατί από την εξοικονόμηση εξαρτάται πλέον η επιβίωση της επιχείρησής μας, είτε γιατί σκεφτόμαστε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είτε λόγω ‘φιλικών’ προς το περιβάλλον κινήτρων, θα πρέπει να μάθουμε να μετράμε. Ευτυχώς υπάρχουν όλα τα μέσα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι θέληση και πίστη ότι αξίζει να το κάνουμε. Η πίστη γρήγορα θα γίνει γνώση και η γνώση μια καλή συνήθεια.

Βιομηχανίες

Στις ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχανίες υπάρχουν πολλοί και καλοί επιστήμονες και μηχανικοί οι οποίοι κατανοούν την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά δυστυχώς εμφανίζουν μια δυσκολία να προωθήσουν ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό έχει αρχίσει  σταδιακά να αλλάζει με πρώτο βήμα την πλήρη καταγραφή του προφίλ κατανάλωσης ρεύματος μέσω ωριαίων μετρητών (όπου αυτοί υπάρχουν και λειτουργούν). Συνήθως αυτές οι μετρήσεις κρύβουν έναν θησαυρό από πληροφορίες. Συνεπώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν παίρνουμε σωστές ωριαίες μετρήσεις της κατανάλωσής μας. Εφόσον σιγουρευτούμε για την αξιοπιστία των μετρήσεών μας, ξεκινάμε να τις αποθηκεύουμε συστηματικά και με το πέρας του χρόνου αρχίζουμε να καταλήγουμε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα είτε μόνοι μας είτε με την βοήθεια ενεργειακών συμβούλων πάνω σε θέματα ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συμπεριφορικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Εμπορικές Καταναλώσεις

Περίπου τα ίδια με παραπάνω ισχύουν και στις εμπορικές καταναλώσεις μόνο που εκεί δεν συναντούμε πάντα έμπειρο προσωπικό για τέτοια θέματα λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων. Σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι να εκπαιδευτούν και να πιστούν οι ιδιοκτήτες ή όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, για την αξία του όρου Energy Analytics. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάγνωση των αποτελεσμάτων ενός πιλοτικού προγράμματος ή ακόμη και από παραδείγματα άλλων πιο ώριμων ενεργειακών αγορών. Εφόσον ο εκάστοτε υπεύθυνος πειστεί για την χρησιμότητα των παραπάνω ακολουθεί η ίδια διαδικασία με την εγκατάσταση, όπου δεν υπάρχει, ενός ‘Έξυπνου Μετρητή’ και την πλήρη καταγραφή του ενεργειακού προφίλ της κατανάλωσής μας. Ύστερα επέρχεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και των στατιστικών μεγεθών καθώς και η σύγκρισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές (πρακτικές ‘ορόσημο’) από ειδικούς του χώρου με σκοπό την καθοδήγηση του πελάτη-καταναλωτή ώστε να αλλάξει εξοπλισμό, τρόπο και συνήθεια χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος και των οικονομικών του αλλά και του περιβάλλοντος.

Οικιακές Καταναλώσεις

Ίσως η πιο δύσκολη κατηγορία πελατών να είναι η οικιακή κατανάλωση. Όχι μόνο δεν είναι εύκολο να κατανοήσει πλήρως το κάθε νοικοκυριό έννοιες όπως το Energy Analytics αλλά φαντάζει δύσκολο ακόμα και το να εκπαιδευτούμε να διαβάζουμε σωστά τους λογαριασμούς μας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας πολλών παραγόντων. Ο ένας είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι λογαριασμοί αποτελούσαν μικρό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού. Αυτό έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί εξ’ αιτίας συστημικών παραγόντων, φορολογίας, τιμών καυσίμων κτλ. Ύστερα ο λογαριασμός του ρεύματος έχει πολλές παράπλευρες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Δήμοτικά Τέλη, Δημόσια τηλεόραση, ‘χαράτσι’, κτλ…) καθιστώντας δύσκολη την ανάγνωσή του και μόνο προσφάτως, ύστερα από οδηγία του ρυθμιστή (ΡΑΕ), έχουμε λογαριασμούς που αναγράφουν με σαφήνεια τις διαφορετικές χρεώσεις καθώς και το σύνολο της κατανάλωσής μας ανά 4μηνο. Τέλος μας διακατέχει πολλούς από εμάς μια τάση ωχαδερφισμού η οποία δεν μας επιτρέπει να μπαίνουμε σε βάθος σε ότι κάνουμε, έτσι δεν καταλαβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις τί πληρώνουμε στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έλλειψης ενημέρωσης, μειωμένης προσοχής και λιγοστού χρόνου. Εφόσον λοιπόν πειστούμε ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, μπορούμε να αρχίσουμε να καταγράφουμε την συνολική κατανάλωσή μας ανά 4μηνο και να την συγκρίνουμε με προηγούμενους λογαριασμούς (το πιο εύκολο), να ανατρέξουμε σε βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο για συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας ή τέλος να απευθυνθούμε σε έναν πάροχο που θα μπορούσε να προβεί στην εγκατάσταση ενός ‘έξυπνου μετρητή’ στην κατανάλωσή μας και να μας παρέχει χρήσιμες συμβουλές προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Από μετρήσεις που έχουν γίνει προκύπτει πως η μείωση του καταναλισκόμενου ρεύματος που δύναται να πετύχει ένα μέσο νοικοκυριό κυμαίνεται από 5% έως και 20%.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε οτι τα πολλά και σημαντικά οφέλη της σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς δεν εξαντλούνται στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας…Η αλόγιστη σπατάλη πόρων σίγουρα δεν οδηγεί μια κοινωνία σε ευημερία.